Talent Management: Tính năng mới. Trải nghiệm mới. Ưu đãi to.

iVIEC for Business (iVIEC) vừa cập nhật phiên bản mới iVIEC Talent Management dành cho các Doanh nghiệp/Nhà tuyển dụng với nhiều tính năng mới, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khác biệt và tối ưu hơn cho thị trường tuyển dụng. Trực thuộc một trong 4 dự án trọng điểm của FPT góp phần […]